Forskningsstudie for personer med smerter i fødder eller hænder søger deltagere

Forskningsstudie for personer med smerter i fødder eller hænder søger deltagere

Smerter i hænder og fødder kan have mange årsager, herunder diabetesrelaterede komplikationer og nervesygdomme, også kendt som neuropatiske smerter. Forsøgsmedicinen undersøges hos personer, der lider af neuropatiske smerter. Hvis du eller nogen af dine kære er blevet diagnosticeret med neuropatiske smerter eller har lidt af usædvanlige, smertefulde fornemmelser i hænder eller fødder, er du/dine kære muligvis potentiel kandidat til at være med i klinisk forskning, der kan være med til at hjælpe andre.

Hvis du ikke er blevet diagnosticeret med sygdommen, men har lidt af ualmindeligt, smertefulde følelser i dine hænder eller fødder, så er du muligvis egnet til forskningsstudiet. 

 

Sygdomsinformation 

Småfiber neuropati (SFN) er en lidelse der kun påvirker de små sensoriske nerver, og fører til kroniske smerter og ændret opfattelse af smerte i hænder eller fødder. Denne type lidelse er normalt karakteriseret ved svære smerter, som begynder i fødder eller hænder.  

Symptomer på sygdommen er karakteriseret af usædvanlig smertesans eller en opfattelse af:

 • Stikken
 • Prikken
 • Snurren 
 • Følelsesløshed
 • Brændende smerte
 • Kulde
 • Elektrisk-stødlignende smertefornemmelse af kort varighed

Diagnosen SFN er baseret på sygehistorie, en klinisk undersøgelse og laboratorieundersøgelser. De mest almindelige årsager til SFN er diabetes og nedsat glukosetolerance. SFN kan dog også forekomme af ukendte årsager og defineres da som idiopatisk SFN. 

I øjeblikket afhænger behandlingen af SFN af den underliggende årsag, f.eks. diabetes. Hvis SFN er forårsaget af præ-diabetes eller diabetes, er målet at få den nedsatte glukosetolerance eller insulinresistens under kontrol. Hvis behandling af diabetes alene ikke kan fjerne smerteoplevelserne, eller årsagen til SFN er ukendt (idiopatisk), kan den nuværende behandling for de smertefulde sensoriske symptomer behandles med f.eks. 

 • Medicin mod kramper
 • Medicin mod depression
 • Smertestillende medicin 
 • Henvisning til smerteklinikker for tværfaglig tilgang til smertebehandling

Der findes, på nuværende tidspunkt, ingen behandling rettet specifikt mod denne type smerter, og de ovennævnte behandlingsmuligheder kan have begrænset virkning i forhold til de specifikke typer SFN-smerter, hvilket er baggrunden for forskningen i nye typer behandling for SFN.

 

Terapeutisk baggrund

Smertestillende medicin anvendes almindeligvis til behandling af smerter forbundet med SFN, men den begrænsede virkning og dårlige tolerance af smertestillende midler signalerer et behov for mere effektive behandlinger til SFN-patienter. 

Hvis du er interesseret og bliver fundet egnet til at deltage i et klinisk studie, kan det være at du får placebo i stedet for forsøgsmedicinen. Placebo er et stof, der ligner forsøgsmedicinen, men som ikke indeholder aktive ingredienser. Anvendelsen af placebo er standard i kliniske studie, der undersøger effekten af forsøgsmedicin og det bruges som sammenligningsgrundlag. Din chance for at modtage placebo vil blive forklaret af studiemedarbejdere inden din deltagelse. Bemærk, at deltagelse i et klinisk studie og brugen af placebo i høj grad bidrager til den kliniske forskning. Men hvis du ender med at få placebo, har du lov til at bruge medicin til at afhjælpe smerter, dog indenfor visse doseringsbegrænsninger. Du kan altid stoppe din deltagelse i studiet, hvis du ikke opnår smertelindring og genoptage din standardbehandling. 

 

Hvem kan deltage? 

 • Mænd og kvinder
 • Ældre end 18 år 

 

Lokationer  

 • København
 • Herlev

 

Refusion

Der vil ikke være yderligere omkostninger for dig, hvis du vælger at deltage i et klinisk studie. Forsøgsmedicinen og de prøver/undersøgelser, der kræves i studiet, laves af forsøgslægen og du får refusion for rejseudgifter, der er afholdt ved deltagelse i studiet, indtil din deltagelse er afsluttet.

Bemærk, at der muligvis skal betales skat på refusion af rejseudgifter; det skal muligvis også rapporteres til myndighederne. 

 

Beskrivelse 

Kliniske forskningsstudier undersøger sikkerheden og virkningen af forsøgsmedicinen ift. at reducere smerter forbundet med SFN. Hvis du er interesseret og kvalificerer dig til at deltage, vil personalet på forsøgsstedet give dig en detaljeret oversigt over de trin, der kræves for at deltage, inden du accepterer deltagelse. Personalet vil også tage sig tid til at gennemgå og diskutere eventuelle spørgsmål, du måtte have for at sikre, at du er fortrolig med at deltage.  

Det følgende er eksempler, der er typiske for deltagelse i et smerterelateret klinisk forskningsstudie.

I begyndelsen af studiet kan en elektronisk Dagbog blive udleveret, hvor i du skal registrere information om din tilstand under hele din deltagelse. Dette hjælper forsøgspersonalet med at overvåge dine smerter og din deltagelse. Mange smerteundersøgelser kræver også fuldførelse af forskellige forsøgsperioder inden man kan starte på forsøgsmedicinen. Dette gøres for at sikre, at du er egnet til at deltage. 

Besøg på nærmeste klinik er meget vigtig for at kunne lave forskellige kliniske undersøgelser, som skal udføres på bestemte tidspunkter i forsøgsperioden. Eksempler på forskellige perioder med smerterelaterede undersøgelser er beskrevet nedenfor. Periodernes længde varierer afhængigt af hvilken klinisk undersøgelse det er og det vil blive forklaret detaljeret af personalet, hvis du prækvalificeres til studiet og er interesseret i at høre mere om deltagelse. 

En screeningsperiode 
Er en periode, der gennemføres for at bekræfte at du, baseret på kliniske- eller laboratorieundersøgelser, opfylder betingelserne for at deltage i studiet. I løbet af denne periode vil du besøge det nærmeste forsøgssted, og du vil muligvis skulle have taget en hudprøve til analyse. 

En udtrapningsperiode
Hvis du i øjeblikket bruger medicin mod dine smerter, kan det være nødvendigt at du i en periode nedtrapper medicinen for at mindske og til sidst afslutte dit nuværende brug af smertestillende medicin. 

En udvaskningsperiode 
Så snart du afslutter behandling med din nuværende smertestillende medicin, kan du gå ind i en udvaskningsperiode. Dette er for at sikre, at ingen anden medicin i din krop forstyrrer effekten af forsøgsmedicinen. Derfor er ingen medicin mod smerte tilladt i denne periode. 

En indkøringsperiode 
I denne periode modtager alle, som er blevet godkendt til at være med i forskningsstudiet, typisk forsøgsmedicinen for at sikre, at alle studiedeltagere responderer på forsøgsmedicinen. 

Behandlingsperiode 
Alle deltagere i studiet, der reagerede på forsøgsmedicinen i indkøringsperioden, vil blive tilfældigt tildelt til at modtage doser af forsøgsmedicinen eller placebo. Hverken du eller det kliniske personale ved, hvilken behandling du får.

Dit helbred vil blive nøje overvåget af forsøgspersonalet under hele din deltagelse i det kliniske forskningsstudie. Du kan når som helst trække din deltagelse tilbage.

Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil