ADHD

ADHD

Hvad er ADHD?

ADHD er en såkaldt neuropsykiatrisk lidelse, der er karakteriseret ved hyppige forstyrrelser af personens opmærksomhed og aktivitet. Sygdommen skyldes en forstyrrelse i udviklingen af hjernen, og ADHD kaldes derfor også en udviklingsforstyrrelse. Børn og voksne med ADHD har således en forskellig hjernestruktur sammenlignet med personer, der ikke har ADHD. I Danmark er ca. 2-3 % af børn og unge under 18 år i behandling for ADHD.

 

Hvilke symptomer er der på ADHD?

Personer med ADHD vil typisk opleve symptomer som:

  • Forstyrret opmærksomhed og koncentrationsevne

  • Hyperaktivitet og impulsivitet

  • Besvær med at skabe overblik, struktur og planlægge

  • Dårlig tidsfornemmelse

  • Reduceret arbejdshukommelse

  • Indlæringsproblemer

  • Søvnforstyrrelser

  • Adfærdsforstyrrelser

  • Hos børn ses typisk en forsinket udvikling af hjernen med flere år, specielt i de hjerneområder, der kan styre og planlægge aktiviteter.

Disse symptomer kommer hyppigt til udtryk i 4-6 års alderen. De kan forsvinde med alderen, men hos 50 % fortsætter de ind i voksenlivet.

 

Hvilke årsager er der til ADHD?

Hvorfor nogle personer udvikler ADHD og andre ikke gør, vides ikke præcist. Man har en stærk formodning om, at det er et komplekst sammenspil mellem arv og miljø. Man ved bl.a. at risikoen for ADHD er 25 %, hvis én af forældrene har ADHD. Man kender nogle få gener, som sandsynligvis spiller en vigtig rolle, men meget tyder på, at mange gener er sammen om at forårsage udvikling af ADHD. Nogle af de miljøfaktorer, som er forbundet med en øget risiko for udvikling af ADHD hos barnet, er hvis moderen til barnet har røget tobak, drukket alkohol eller har været udsat for visse giftige stoffer såsom ‘dioksiner’ eller ‘PCB’ under graviditeten. Derudover kan lav fødselsvægt og ‘APGAR score’ også bidrage til en øget risiko for udvikling af ADHD hos barnet.

 

Hvilke behandlingsmuligheder er der til ADHD?

Hvis man lider af ADHD, kan behandlingen variere afhængigt af ens almene tilstand, grad af symptomer og funktionsniveau i hjemmet, skolen, på arbejdet og i fritiden.

Børn anbefales en psykosocial behandling, bestående af et tværfagligt team, der kombinerer forældreundervisning, vejledning, støttende samtaler, tilpasning af dagligdagen og kognitiv adfærdsterapi. I den kognitive adfærdsterapi, som også spiller en meget vigtig rolle for behandling af voksne med ADHD, træner man kompensatoriske mekanismer og eventuelle følgesymptomer som angst og lavt selvværd, der ikke sjældent ses hos personer med ADHD.

Medicinsk behandling af børn er centralstimulerende midler, men denne behandling er forbeholdt børn med alvorlige symptomer. Disse midler kan lindre symptomer såsom uopmærksomhed og hyperaktivitet, samt forbedre præstationen i skolen og i sociale sammenhænge.

Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil