Frontotemporal demens

Frontotemporal demens

Hvad er frontotemporal demens (FTD)?

Frontotemporal demens (FTD) er en neurodegenerativ sygdom, der påvirker hjernens frontale (pande) og temporale (tindinge) lapper. Den er også kendt som Pick's sygdom, efter den læge, der først beskrev den i 1892. I modsætning til Alzheimers sygdom, som primært påvirker hukommelsen, påvirker FTD i første omgang adfærd, sprog og beslutningsevne.

 

Symptomer på FTD

Symptomerne på FTD afhænger af undertypen af sygdommen. Der er tre hovedundertyper af FTD: adfærdsvariant FTD (behavioral variant/bvFTD), semantisk variant primær progressiv afasi (svPPA) og ikke-flydende variant primær progressiv afasi (non-fluent variant primary progressiv afasi/nfvPPA).

Adfærdsvariant FTD er den mest almindelige undertype og tegner sig for ca. 60 % af tilfældene. Symptomerne på adfærdsvariant FTD omfatter ændringer i personlighed, adfærd og sociale færdigheder. Personer med adfærdsvariant FTD kan blive socialt upassende, miste deres hæmninger og udvise impulsiv eller tvangsmæssig adfærd. De kan også have svært ved at planlægge og træffe beslutninger og kan udvise mangel på empati eller omsorg for andre.

Semantisk variant primær progressiv afasi (svPPA) er en undertype af FTD, der påvirker sprogfærdighederne. Personer med svPPA kan have problemer med at finde ord, navngive objekter og forstå ord og begreber. De kan også have problemer med forståelsen og kan udvise en nedsat evne til at læse og skrive.

Ikke-flydende variant af primær progressiv afasi (nfvPPA) er en anden undertype af FTD, der påvirker sprogfærdighederne. Personer med nfvPPA kan have problemer med grammatik og syntakst og kan udvise nedsat evne til at tale eller skrive. De kan også have problemer med at finde ord og kan få sværere ved at forstå og bruge komplekse sætninger.

 

Årsager til og risikofaktorer for FTD

Den konkrete årsag til FTD er ukendt, men man mener, at den er relateret til unormale proteinaflejringer i hjernen. Der er flere kendte risikofaktorer, som kan øge en persons sandsynlighed for at udvikle sygdommen. Disse omfatter:

  • Alder: FTD er mere almindelig hos personer over 60 år, selv om sygdommen også kan forekomme hos yngre personer.
  • Genetik: FTD kan skyldes mutationer i visse gener, f.eks. MAPT-, GRN- og C9orf72-generne. Disse genetiske mutationer er ansvarlige for nogle tilfælde af FTD, og personer der har en familiehistorik med FTD, kan være mere tilbøjelige til at udvikle sygdommen.
  • Køn: Nogle undersøgelser tyder på, at FTD kan være mere almindelig hos mænd end hos kvinder, selv om dette endnu ikke er helt klarlagt.
  • Hovedtraume: Nogle undersøgelser tyder på, at en fortid med et hovedtraume kan øge risikoen for at udvikle FTD.
  • Andre neurologiske tilstande: FTD kan være forbundet med andre neurologiske tilstande, såsom Parkinsons, Huntingtons sygdom eller motorneuronsygdom.

 

Diagnosticering og behandling af FTD

Det kan være en udfordring at diagnosticere FTD, da symptomerne kan ligne andre tilstande. En grundig udredning, herunder neurologiske og psykologiske tests, billeddiagnostiske undersøgelser og blodprøver, kan hjælpe med at udelukke andre tilstande og bekræfte FTD diagnosen.

Der findes i øjeblikket ingen kur mod FTD, men behandling kan hjælpe med at håndtere symptomerne og forbedre livskvaliteten. Medicin som antidepressiva, antipsykotika og stemningsstabilisatorer kan ordineres til at håndtere adfærds- og humørsymptomer. Tale- og sprogterapi kan også være en hjælp for personer med sprogvanskeligheder.

 

Resumé

Frontotemporal demens en neurodegenerativ sygdom, der påvirker adfærd, sprog og beslutningsevne. Symptomerne på FTD afhænger af undertypen af sygdommen, men kan omfatte ændringer i personlighed, adfærd og sociale færdigheder, vanskeligheder med sprogfærdigheder og tilbagegang i beslutningsevnen. Selv om der ikke findes nogen kur mod FTD, kan behandling hjælpe med at håndtere symptomerne og forbedre livskvaliteten.

Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil