Grøn stær

Grøn stær

Hvad er grøn stær?

Grøn stær er en samlet betegnelse for en række forskellige sygdomme, forårsaget af forandringer i øjets synsnerve. Forandringerne vil ofte resultere i et indskrænket synsfelt, så man får det såkaldte kikkertsyn, mens det i sjældne tilfælde også kan resultere i total blindhed. Grøn stær inddeles i akut og kronisk grøn stær.

Akut grøn stær er en pludselig forøgelse af trykket i øjet. Det ses ofte hos mennesker med små og langsynede øjne, og her er det især vigtig med en hurtigt indsættende behandling, da det i løbet af få dage kan resultere i blindhed.

Kronisk grøn stær er den mest almindelige form for grøn stær. Denne type findes hos 1-2 % af den danske befolkning over 40 år. De første mange år er sygdommen symptomfri, og derfor opdages sygdommen ofte tilfældigt ved et besøg hos en øjenlæge. Her vil øjenlægen kunne se en afbleget synsnerve og eventuelt et udfald i synsfeltet. Det er vigtig med behandling af kronisk grøn stær, da det ubehandlet ofte medfører blindhed. En vigtig risikofaktor er forhøjet tryk i øjet.

 

Hvilket symptomer er der på grøn stær?

Akut grøn stær er forbundet med pludselige symptomer såsom:

  • Smerte

  • Hovedpine

  • Evt. kvalme og opkast

  • Sløret syn

  • Man kan se regnbuefarvede ringe

 

Kronisk grøn stær giver ingen mærkbare symptomer de første mange år. Senere kan det øgede tryk i øjet resultere i symptomer såsom:

  • Rødme af øjenslimhinden

  • Grå, mølædte pletter i synsfeltet

 

Hvilke årsager er der til grøn stær?

Et billede af øjet med kammervinkel vil være godt

Der findes en vandig væske kaldet ‘kammervandet’ på den forreste del af øjet. Kammervæsken produceres ved strålelegemet, og den er vigtig for at fugte øjet. Der er konstant produktion af kammervæske, og derfor er det også vigtigt, at der konstant fjernes en tilsvarende mængde. Kammervandet løber ud af øjet gennem kammervinklen.

Akut grøn stær skyldes en blokering af kammervinklen, hvorved der ophobes kammervand i øjet. Dette resulterer i, at øjentrykket stiger. Et øget øjentryk medfører ødelæggelse af de nerveceller, som opfanger synsindtrykket og sender signaler til hjernen via synsnerven. Blokeringen af kammervinklen skyldes ofte, at musklen, der udvider pupillen, er overaktiv. Denne muskel er især aktiv, når man opholder sig i mørket. Derfor opstår grøn stær næsten altid i mørke omgivelser.

Årsagen til den kroniske form for grøn stær er ukendt. Meget tyder på, at sygdommen skyldes et dårligt blodkredsløb lokalt ved synsnerven. Man ved, at flere faktorer bidrager til en øget risiko for udvikling af grøn stær, og disse faktorer involverer bl.a. arvelig disponering, alder, udtalt nærsynethed, øjenskader, regnbuehindebetændelse, forhøjet blodtryk og langvarig behandling med binyrebarkhormon.

 

Hvilke behandlingsmuligheder er der til grøn stær?

Akut grøn stær behandles hos øjenlægen. Her får man øjendråber i øjet, som får pupillen til at trække sig sammen. Dette medfører, at der genetableres et afløb af kammervæske, og at øjentrykket falder, hvormed skader på synsnerven mindskes. Når trykket er stabiliseret, kan det blive nødvendigt med en kirurgisk behandling eller laserbehandling, som laver et hul i regnbuehinden opadtil, hvilket tillader bedre afløb af kammervæsken.

Kronisk grøn stær kan behandles på flere forskellige måder. Medicinsk behandling består af øjendråber, der enten reducerer produktionen af kammervæske eller øger afløbet af kammervæsken væk fra øjet. Laserbehandling kan øge afløbet ved at lave små huller i kammervinklen, og denne behandling tilbydes typisk, hvis øjendråber ikke har en tilstrækkelig effekt. Som sidste udvej kan kirurgi også være en mulighed, da man kan lave et kunstigt afløb for kammervæsken under øjets bindehinde. Denne behandling kan forhindre forværring af tilstanden, men kan ikke forbedre synet.

Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil