Hjertesvigt

Hjertesvigt

Hvad er hjertesvigt?

Hjertesvigt er en kronisk, progressiv sygdom i hjertet som medfører at hjertets evne til pumpe blod er reduceret pga. en svækket hjertemuskulatur. Hjertesvigt betyder således ikke at hjerte er stoppet med at slå, men at funktionsniveauet er faldet. Kroppens celler har behov for iltet og næringsrigt blod for at fungere optimalt, og det får de kun hvis hjertet kan pumpe blod ud i kredsløbet, så det “gamle” blod i årene med lavt indhold af ilt og næring erstattes af “nyt” blod med meget ilt og næring. Hjertesvigt vil således medføre reduceret tilskud af friskt blod til kroppens celler. Dette vil medføre en lang række symptomer fra forskellige organsystemer, idet underskud af ilt og næring resulterer i dysfunktionelle celler.

Den gennemsnitlige alder for diagnosen hjertesvigt i Danmark er 72 år, og antallet af årlige tilfælde af hjertesvigt er stigende. Ca. 60.000 - 100.000 danskere lider af sygdommen (1).

 

Hvilke symptomer er der på hjertesvigt?

  • Åndenød eller besværet vejrtrækning
  • Hoste og hvæsende vejrtrækning
  • Ødem/hævelse
  • Træthed og udmattethed
  • Kvalme og appetitløshed
  • Forvirring og reduceret kognition
  • Øget puls

Desværre er flere af disse symptomer også associeret med dårlig kondition, overvægt og alderdom, og derfor negligeres de ofte. Hjertesvigt er dog en alvorlig sygdom som har bedre prognose hvis det opdages tidligt og derefter behandles korrekt.

 

Hvorfor oplever man disse symptomer?

Blod ophobes i lungerne fordi hjertets pumpeevne er svækket, og derfor ikke kan pumpe nok blod ud fra hjertet til resten af kroppen. Den øgede mængde blod i lungerne medfører et øget tryk på de små blodkar omkring lungeblærerne, hvorved væske siver ud i lungevævet. Dette vil resultere i besværet vejrtrækning samt hoste og hvæsen. Idet mængden af blod som pumpes ud af hjertet reduceres, vil mængden blod der returneres til hjertet også reduceres. Blodet ligger således stille i venerne (blodkar, der bringer blodet tilbage til hjertet) og siver ud i vævene. Dette vil resultere i hævede fødder og ben.

Når der ikke findes nok ilt, vil kroppen sørge for at prioritere de mest livsnødvendige organer som fx. hjerne, og forsyne dem med ilt, på bekostning af andre væv såsom musklerne og tarmen. Derfor kan man blive træt, udmattet og opleve problemer med fordøjelsen ved hjertesvigt. Fald i forskellige vigtige bestanddele i blodet medfører at hjernen ikke kan fungere optimalt, og derfor kan man opleve forringet tankevirksomhed. Hjertet vil forsøge at kompensere for den reducerede mængde blod, der pumpes ud fra hjertet pr. slag, ved at øge antallet af slag, dvs. øge pulsen.

 

Hvilke årsager er der til hjertesvigt?

Personer, der udvikler hjertesvigt har ofte en/flere andre lidelser, eller har tidligere oplevet symptomer fra hjertet, forud for diagnosen. Der er flere sygdomme som kan lede til hjertesvigt. De mest almindelige lidelser der kan medføre hjertesvigt er koronar-hjertesygdom, hypertension (forhøjet blodtryk) og tidligere slagtilfælde. Derudover kan medfødte hjertemisdannelser, sygdomme i hjerteklapperne eller hjertemuskulaturen, alvorlig lungesygdom, diabetes, overvægt, søvnapnø, alkohol og visse typer medicin lede til hjertesvigt.

Hjertet vil i første omgang forsøge at kompensere for muskelsvækkelse ved at vokse sig større, og pumpe hurtigere, i forsøg på at øge volumen af blod pr. minut som pumpes ud i aorta (hovedpulsåren). Derudover vil blodkar trække sig sammen og blive snævre for at kompensere for et fald i blodtryk, forårsaget af lavere blodvolumen pr. slag. Samtidig vil blodet ledes til de mest livsnødvendige organer. Disse mekanismer vil i en tid skjule tilstanden, men på et tidspunkt vil de ikke længere være tilstrækkelige og personen oplever åndenød og udmattelse, specielt ved fysisk aktivitet.

 

Hvilke behandlingsmuligheder er der til hjertesvigt?

En undersøgelse af hjertets elektriske aktivitet (EKG), og et visuelt billede af hjertet vha. ultralyd (EKKO) kan hjælpe lægen at stille diagnosen hjertesvigt. Herefter vil lægen, på baggrund af sværhedsgraden, den formodede sygdomsårsag, og din generelle sundhedstilstand, tilrettelægge en plan for din behandling.

Ofte vil lægen anbefale rygestop, vægttab, øget fysisk aktivitet, reduceret mængde salt i kosten og mindre alkohol, hvis dette formodes at kunne afhjælpe personen.

Derudover findes der en lang række medicinske præparater, som virker på forskellige måder, der kan lindre symptomer på hjertesvigt. De hyppigst anvendte lægemidler mod hjertesvigt er beta-blokkere, ACE-hæmmere, digoxin og vanddrivende medicin.

Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil