Hodgkins Lymfom (Hodgkins Sygdom)

Hodgkins Lymfom (Hodgkins Sygdom)

Hvad er Hodgkins lymfom?

Hodgkins lymfom (Hodgkins sygdom) er en kræftform, som opstår i kroppens lymfevæv. Lymfesystemet består af et netværk af lymfe(væske), lymfekar og lymfeknuder, som har til formål at bekæmpe infektioner. Lymfen transporteres til lymfeknuderne, hvor bakterier og andre stoffer filtreres. Dermed kan Hodgkins lymfom enten optræde alene i én eller flere lymfeknuder. Dog kan den også sprede sig med lymfesystemet og findes i andre/større dele af kroppen. 

Da Hodgkins lymfom kan være i én eller flere dele af kroppen (til dels pga. lymfesystemets udbredte netværk af kar og knuder), inddeles Hodgkins lymfom i flere stadier, herunder: 

  • Stadium 1: Sygdommen er kun påvist i et område med lymfeknuder 
  • Stadium 2: Sygdommen er i flere lymfeknuder, men alle lymfeknuderne på samme side af mellemgulvet (enten i den øvre del af kroppen ELLER i den nedre del af kroppen) 
  • Stadium 3: Sygdommen er i flere lymfeknuder på begge sider af mellemgulvet (både i den øvre OG nedre del af kroppen). Dog har den ikke spredt sig til andre organer end lymfesystemet eller milten 
  • Stadium 4: Sygdommen findes udenfor milten eller lymfesystemet, eksempelvis i lunger, lever eller knoglemarv 

Yderligere kan Hodgkins lymfom klassificeres i en A og B version, alt efter om man har haft almensymptomer i forbindelse med sygdommen. Hvis der har ikke været følgende almensymptomer tilstede; vægttab og svedtendens, klassificeres Hodgkins lymfom som A. Har disse symptomer været til stede klassificeres den som B. 

 

Hvilke symptomer er der på Hodgkins lymfom? 

Der findes forskellige former for symptomer på Hodgkins lymfom. Disse inkluderer: 

  • Forstørret, men ikke øm lymfeknude 
  • Feber
  • Nattesved
  • Vægttab 
  • Træthed 
  • Hudkløe 

 

Hvilke årsager er der til Hodgkins Lymfom? 

Den konkrete årsag til Hodgkins lymfom er stadig ukendt. Det er foreslået, at Epstein-Barr-virus (kyssesyge) og immundefekter kan være medvirkende til Hodgkins lymfom, dog er disse forslag stadig teorier. Som ved andre kræftformer deler cellerne sig ukontrolleret og begynder dermed at erstatte det normale væv med cancervæv. 

 

Hvilke behandlingsmuligheder er der til Hodgkins Lymfom? 

Efter at Hodgkins lymfom-diagnosen er bekræftet med henholdsvis en blodprøve, vurdering af lever- og nyrefunktion, samt en biopsi af den forstørrede lymfeknude, kan behandling af Hodgkins lymfom igangsættes. 

Standardbehandlingen ved Hodgkins lymfom er en enten kemoterapi eller en kombination af kemoterapi og strålebehandling. Hvis der sker tilbagefald, kan knoglemarvstransplantation/stamcelletransplantation benyttes. Ved behandling af Hodgkins lymfom i de tidlige stadier bliver over 90 % helbredt. I de sværere tilfælde overlever omkring 70-80 %. 

Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil