KOL

KOL

Hvad er KOL?

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en samlet betegnelse for en gruppe af kroniske lungesygdomme, som er karakteriseret af en vedvarende irritationstilstand i lungerne, forsnævring af luftvejene og destruktion af de små lungeblærer. KOL bliver også kaldet ”rygerlunger”, da tobaksrygning er en hyppig årsag til udvikling af sygdommen.

 

Hvilke symptomer er der på KOL?

KOL-patienter oplever en øget modstand i luftvejene, som betyder at de skal bruge flere kræfter på at trække vejret. Af denne grund vil KOL-patienter ofte opleve:

  • Åndenød
  • Hoste og opspyt
  • Øget risiko for lungeinfektioner
  • Reduceret fysisk funktionsniveau

Patienter med lette stadier af KOL oplever som regel kun symptomerne i forbindelse med infektioner eller ved hård fysisk aktivitet. Patienter, som er længere i sygdomsforløbet, kan opleve åndenød ved meget svag anstrengelse. Har patienten svær KOL, ses der ofte også hjertesygdomme og depression. 

 

Hvilke årsager er der til KOL?

Den største risikofaktor for udvikling af KOL er tobaksrygning, men der findes mange andre risikofaktorer såsom:

  • Erhvervsbetinget eksponering for støv samt kemiske gasser og dampe
  • Luftforurening som følge af afbrænding af fossile brændsler
  • Passiv rygning
  • Genetiske faktorer
  • Astma.

De primære forandringer, som ses ved KOL, er forsnævring af luftvejene samt hindring af luftpassagen grundet betændelse og ophobning af sekret. Dette medfører en meget anstrengt vejrtrækning.

Irritation af slimhinden i lungerne, f.eks. forårsaget af tobaksrygning, resulterer i større slimproduktion og ødelæggelse af de små fimrehår, som normalt hjælper til at rense luftvejene, og dermed øges risikoen for luftvejsinfektioner. Dertil kommer at betændelsestilstanden bidrager til forsnævring af luftvejene og dermed besværet vejrtrækning.

I Danmark er KOL den mest hyppige kroniske sygdom, og den findes hos omkring 10-15 % af den voksne danske befolkning. Af denne patientgruppe skønnes det at ca. 50.000 patienter lider af svær KOL, som er alvorligt invaliderende.

 

Hvilke behandlingsmuligheder er der for KOL?

Der findes ingen helbredende behandling for KOL.

Hvis man ryger, er et rygestop helt essentielt for en bedre prognose. Udover rygestop kan man ved medicinsk behandling, fysisk aktivitet og behandling af følgesygdomme mindske generne ved KOL og forhindre en hurtig forværring. Med alderen aftager lungefunktionen for alle mennesker, men for rygere falder lungefunktioner meget hurtigere. Netop af denne årsag er det helt essentielt med et rygestop. Lykkes det at stoppe med at ryge, vil lungefunktionen aftage i samme lave grad som hos en ikke-ryger. Dog kan den del af lungefunktionen som er tabt pga. rygning aldrig genvindes.

Det centrale mål for behandlingen er at bevare lungefunktionen samt at forebygge infektioner i lungerne. Den medicinske behandling består primært af inhalationsmedicin, som udvider luftvejene og dæmper betændelsestilstanden i lungerne. Denne inhalationsmedicin kan tages forebyggende og efter behov.

Derudover kan behandling med antibiotika også være nødvendig, hvis der opstår akut forværring pga. infektion i luftvejene. I svære tilfælde kan vejrtrækningen understøttes med en respirator.

Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil