Lungekræft

Lungekræft

Hvad er lungekræft?

Lungekræft er karakteriseret ved ukontrolleret vækst af abnorme celler, som er placeret i lungevævet. Det er oftest hos de celler, der beklæder luftvejene, at kræften opstår. I cellerne opstår der ændringer i generne placeret i cellekernen og dette resulterer i celler med en unormalt reguleret celledeling. Disse abnorme celler vender ikke tilbage til normale raske lungeceller, men deler sig unormalt hurtigt og danner derved en tumor (knude) af abnorme celler i lungerne. Som tumoren vokser sig større og evt. bliver mere talrige, reducerer de efterhånden lungernes evne til at forsyne kroppen med ilt.

Tumorer, som ikke spreder sig fra oprindelsesstedet, kaldes for benigne (godartede) tumorer.

En anden form for tumorer er de maligne (ondartede) tumorer, som er væsentlig mere alvorlige og farlige end benigne tumorer. De maligne tumorer er i stand til at sprede sig til andre steder i kroppen. Denne spredning foregår ofte gennem blodet eller lymfesystemet og de nyopståede tumorer kaldes for metastaser. Når kræftceller spreder sig fra deres oprindelsessted, bliver kræften meget sværere at behandle.

Når man taler om lungekræft, kan der være tale om primær eller sekundær lungekræft. Den primære lungekræft har sin oprindelse i lungevævet, mens sekundær lungekræft har sin oprindelse andetsteds i kroppen og derfra har spredt sig til lungevævet. Sidst nævnte er således en lungemetastase som stammer fra kræft andetsteds i kroppen.

 

Forekomst og dødelighed

Kræft er i dagens Danmark den hyppigste dødsårsag, hvor ca. hver tredje dødsfald skyldes kræft. Den mest dræbende kræftform i Danmark for både mænd og kvinder er lungekræft. Tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at omkring halvdelen af dem, som har lungekræft, dør i løbet af det første år efter diagnosen. Derudover kommer lungekræft ind på en andenplads over antallet af nye kræftdiagnoser årligt med omkring 4500 danskere, som får diagnosen hvert år.

En årsag til at dødeligheden er så høj for lungekræft, kan skyldes det faktum, at kræften kan være til stede i flere år, før det giver symptomer hos patienten. Under denne lange tidsperiode kan lungekræften have nået at sprede sig, hvilket vanskeliggør behandlingen af patienten.  

  

Hvilke symptomer er der på lungekræft?

Lungekræft er ofte associeret med følgende symptomer

  • Hoste
  • Blodigt, slimet opspyt ved hoste
  • Åndenød
  • Smerter i brystet
  • Træthed, appetitløshed og vægttab

Symptomerne vil som oftest opstå, når tumoren har vokset i længere tid og derved fået en tilpas stor størrelse til at forårsage ovennævnte symptomer. Symptomerne varierer dog fra person til person. Problemet ved lungekræft er, at patienten ofte har røget tobak i mange år, hvilket også kan medføre hoste, åndenød og opspyt. Af denne grund vil disse ellers alvorlige symptomer negligeres, og patienten tager ikke til læge og bliver undersøgt for eventuel udvikling af lungekræft.

Hvilke årsager er der til lungekræft?

Udviklingen af kræft er et resultat af, at celler vokser ukontrolleret uden at dø. De naturligt forekommende celler i kroppen har alle den samme skæbne, hvor de vokser, deler sig og dør. Når normale celler dør, sker det ofte ved en mekanisme, som kaldes apoptose eller programmeret celledød. Kræftceller har ændret sig og kan dermed undgå denne programmerede celledød, og derfor kan de blive ved med at vokse og dele sig, hvorved tumorer af kræftceller dannes.

Lungekræft opstår, når der sker en ændring i lungecellernes DNA (gener), som gør det umuligt for cellen at genoprette skaden, og yderligere gør det umuligt for cellen at undergå programmeret celledød. Disse ændringer kaldes også mutationer og kan ske på baggrund af en lang række hændelser. Mutationer i forbindelse med lungekræft er ofte et resultat af indånding af kræftfremkaldende substanser.

Disse kræftfremkaldende substanser er en gruppe af forskellige substanser, som har en direkte skadende effekt på DNA, og som ultimativt øger forekomsten af kræft. Tobak, asbest og radioaktiv stråling er alle medlemmer af klassen af kræftfremkaldende substanser.

I forbindelse med lungekræft er tobaksrygning af særdeles interesse, da 87 % af tilfældene af lungekræft er forbundet med tobaksrygning derunder også passiv rygning. Tobaksrygning er selvfølgelig ikke den eneste årsag til udvikling af lungekræft. Årsagen til at rygning får så meget opmærksomhed er, at lungekræft i høj grad kan forebygges ved at afholde sig fra at ryge og undgå at udsætte sig selv for passiv rygning.

Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil