Mavekræft

Mavekræft

Hvad er mavesækskræft?

Mavesækskræft er karakteriseret ved ukontrolleret vækst af abnorme celler i mavesækkens slimhinde. Den ukontrollerbare cellevækst opstår pga. ændringer i det genetiske materiale som findes i cellekernen, og dette medfører en øget og uhæmmet celledeling. Den hurtige celledeling resulterer i dannelsen af en svulst/knude (tumor) af abnorme celler i mavesækkens slimhinde. Abnormal celler, der vokser uhæmmet, kan ikke tilbagedannes til raske celler.

Benigne tumorer:Tumorer, som ikke spreder sig fra oprindelsesstedet, kaldes for benigne (godartede) tumorer.

Maligne tumorer: En anden form for tumorer er de maligne (ondartede) tumorer, som er væsentlig mere alvorlige og farlige end benigne tumorer. De maligne tumorer er i stand til at sprede sig til andre steder i kroppen. Denne spredning foregår ofte gennem blodet eller lymfesystemet, og de nyopståede tumorer kaldes for metastaser. Når kræftceller begynder at sprede sig fra oprindelsesstedet, bliver kræften meget sværere at behandle.

  

Hvilke symptomer er der på mavesækskræft?

Symptomer på mavesækskræft er ofte milde og kommer snigende. Derfor findes der initialt ingen eller få mærkbare symptomer, men senere kan du opleve:

 • Kvalme
 • Opkast mere end 1 gang pr. måned, evt. med blod fra sår i mavesækken
 • Nedsat appetit
 • Blodmangel
 • Træthed
 • Vægttab
 • Længerevarende feber uden forklaring
 • Halsbrand
 • Oppustethed efter måltider
 • Synkebesvær
 • Brystsmerter

Har du oplevet flere af disse symptomer, i mere end 3-4 uger, bør du søge læge. Ovennævnte symptomer kan selvfølgelig være til stede uden at der er tale om kræft. Men hvis du har den mindste mistanke om at du lider af mavesækskræft, bør du tage kontakt til din læge, således at du kan blive behandlet så tidlig som muligt i sygdomsforløbet. Jo tidligere sygdommen opdages, des bedre er ofte prognosen.

  

Hvilke årsager er der til mavesækskræft?

Udviklingen af kræft er et resultat af, at celler vokser ukontrolleret uden at dø. De naturligt forekommende celler i kroppen har alle den samme skæbne; hvor de vokser, deler sig, og dør. Når normale celler dør, sker det ofte ved en mekanisme, som kaldes apoptose eller programmeret celledød. Kræftceller har ændret sig og kan dermed undgå denne programmerede celledød, og derfor kan de blive ved med at vokse og dele sig, hvorved tumorer af kræftceller dannes.

Mavesækskræft opstår, når der sker en ændring i cellernes DNA (genetiske arvemateriale), som gør det umuligt for cellen at genoprette skaden, og yderligere gør det umuligt for cellen at undergå programmeret celledød. Disse ændringer kaldes også mutationer, og kan ske på baggrund af en lang række hændelser. Mutationer i forbindelse med mavesækskræft er dog associeret med indtagelse kræftfremkaldende substanser, såsom salt og røget mad, og alkohol. Dertil kommer at risikoen er øget ved rygning. Hvad der ellers kan forårsage mavesækskræft er endnu usikkert.

  

Hvilke behandlingsmuligheder er der for mavesækskræft?

Ved mistanke om mavesækskræft vil du få foretaget en kikkertundersøgelse af mavesækken, samt en vævsprøve, hvor vævet vil blive undersøgt for tilstedeværelsen af eventuelle abnorme celler.

Ved mavesækskræft er det nødvendigt først og fremmest at blive opereret, og derefter vil behandlingen eventuelt blive suppleret med kemoterapi. Operationen består i, at man fjerner sygt og skadet væv fra mavesækken - eller hele mavesækken - afhængigt af tumorens placering og spredning.

Træning har en meget positiv effekt, som supplerende behandling mod mavesækskræft. Det har vist sig, at motion i form af cykling, svømning, styrketræning og konditionstræning er med til at forbedre livskvaliteten. Derudover hjælper disse livsstilsrelaterede tiltag på trætheden. Derimod er det blevet vist, at alkohol, rygning samt stærk og røget mad øger risikoen for udviklingen af mavesækskræft.

Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil