Mundhulekræft

Mundhulekræft

Hvad er mundhulekræft?

Mundhulekræft er en ondartet (malign) knude (tumor) i mundhuleslimhinden, som rent mikroskopisk består af celler, der er forskellige fra det normale væv i slimhinden, og som har evnen til at dele sig ukontrolleret. Begge køn og alle aldersgrupper kan rammes af sygdommen, men den er hyppigst hos mænd over 35 år, hvor der er ca. 205 nye tilfælde årligt sammenlignet med 126 kvinder. Det er ca. 80% af de ramte, der er i live 1 år efter diagnosen.

 

Hvad er symptomerne på mundhulekræft?

Personer med mundhulekræft vil muligvis opleve nogle af følgende symptomer, men det er ikke alle der bemærker nogle forandringer. Hyppigt ses dog:

  • Sår, som ikke heler og evt. bløder
  • Knuder i slimhinden
  • Tandprotese, der ikke passer som den plejer
  • Smerter
  • Spisebesvær
  • Lymfeknuder på halsen hæver 

Oftest opstår knuden eller knuderne på tungen eller i mundgulvet under tungen, men vær opmærksom på, at det også kan være på indersiden af læberne. Symptomerne kan være tegn på mange andre sygdomme, men hvis du oplever nogle af ovennævnte symptomer, bør du kontakte din læge for en nærmere undersøgelse af din mundhule. Jo hurtigere du kommer i behandling, jo bedre er din prognose.

 

Hvad er årsagen til mundhulekræft?

Kræft kan skyldes mange ting. Celler forandrer sig når der sker mutationer (forandringer) i deres arvemateriale (DNA). Disse forandringer kan opstå tilfældigt i cellerne, men de kan også opstå ved udsættelse for forskellige faktorer. Hver gang en celle deler sig, sker der få tilfældige mutationer i DNA´et, hvilket sjældent har en betydning. Men i takt med at man bliver ældre og der ophobes mutationer, kan disse mutationer medføre, at cellerne tilegner sig evnen til at dele sig ukontrolleret og danne en knude, som evt. spreder sig til andre væv i kroppen (metastaserer). Mundhulekræft kan således skyldes tilfældigheder i celledelingen, men har også vist at være associeret med eksponering for asbest, dårlig mundhygiejne, rygning og alkohol – jo større eksponering jo større risiko. Modsat menes frugt og grønt muligvis at kunne reducere risikoen for at udvikle mundhulekræft, hvilket tænkes at skyldes indholdet af carotenoider.

 

Hvilke behandlingsmuligheder er der for mundhulekræft?

Oftest behandles mundhulekræft med strålebehandling, operation eller en kombination af dem begge. Denne kræfttype har sjældent spredt sig til mere end halsens lymfeknuder, og der er derfor god mulighed for at helbrede patienten via behandling kun rettet mod disse to regioner. Nogle vil opleve senfølger af behandlingen i form af mundtørhed, hæshed, ændret smagssans mv., men dette er langt fra alle som oplever disse gener.

Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil