Transportsyge

Transportsyge

Hvad er transportsyge?

Transportsyge er en samlet betegnelse for den følelse af utilpashed, som kan opstå i forbindelse med flere former for transport. Det dækker således over søsyge, køresyge og luftsyge, som alle tre medfører den samme ubehagelige tilstand. Hvis man har tendens til let at blive køresyg, vil man ofte også have lettere ved at opleve luftsyge eller søsyge, da årsagen til de tre typer transportsyge er den samme.

Større børn har typisk lettere ved at blive utilpas under rejsen med bil, fly eller båd end babyer og voksne, og det samme gælder kvinder i forhold til mænd, men generelt kan alle opleve transportsyge. Nogle personer vil blot kræve mere voldsomme og uvante bevægelser end andre, før symptomerne kommer til udtryk.

 

Hvilke symptomer er der på transportsyge?

Symptomer på transportsyge optræder, når man befinder sig i en bil, på en båd eller i et fly, der er i bevægelse. Symptomerne er blandt andet:

  • Træthed

  • Stille og indesluttethed

  • Hovedpine

  • Svimmelhed

  • Mundtørhed, kvalme og eventuel opkast

  • Bleghed

  • Svedtendens og eventuel hyperventilation

 

Symptomerne kan fortsætte flere timer efter at bevægelsen er stoppet, og man har forladt transportmidlet. Efter nogle timer forsvinder symptomerne, og tilstanden efterlader ingen varige gener.

 

Hvilke årsager er der til transportsyge?

I lillehjernen, der er placeret helt bagerst i kraniet under storhjernen, er balancecenter lokaliseret. Dette område modtager oplysninger om bevægelser fra vores syn og sanser, samt balanceorganet i det indre øre. Balanceorganet i det indre øre er meget følsom over for hurtige bevægelser, men det har svært ved at informere hjernen om de langsomme bevægelser som man udsættes for under transport. Dette kan eksempelvis være når bilen drejer, men du sidder stille. Disse bevægelser kan synet derimod godt opfatte og sende signal om. Det omvendte kan også ske; at man sidder i en kahyt på en båd, der gynger, hvilket balanceorganet opfanger, men synet ikke gør. Dette resulterer i forskellige signaler til lillehjernen vedrørende kroppens bevægelse, og derfor bliver vores balancecenter forvirret over, hvad der sker. Denne forvirring menes at være årsag til transportsyge.

 

Hvilke behandlingsmuligheder er der for transportsyge?

Ofte vil ens følsomhed for transportsyge falde med alderen. Derudover vil tilbøjeligheden til at blive utilpas ved en bestemt form for transport falde, hvis man ofte bliver udsat nok gange for denne type transport. Således kan du ”træne” dig fra tilstanden. Dette skyldes, at balancecentret har en indlæringsevne, som gør det muligt for hjernen at vænne sig til bevægelserne og de tilhørende signaler. Således undgår man at blive syg efter gentagen eksponering.

Derudover kan det virke forebyggende eller symptomlindrende, hvis man har mulighed for at få en plads med et godt udsyn under rejsen. Det kan for eksempel opnås ved at sidde ved vinduet i bilen. Samtidig kan det hjælpe at lægge sig ned, hvis man begynder at føle sig utilpas. I liggende stilling har balancecentret nemlig ikke behov for lige så præcise informationer om bevægelse, som når man står eller sidder op. De vildledende signaler fra det indre øre og synet får dermed mindre betydning. Derimod vil man kunne forværre symptomerne, ved at man undlader at orienterer sig i hvordan man bevæger sig, for eksempel ved at læse en bog.

Der findes præparater, som kan forhindre eller lindre symptomerne ved transportsyge, men det kræver, at man har taget dem inden rejsen. Antihistamin kan have en sådan virkning, men det virker også sløvende, og man skal derfor ikke tage antihistamin, hvis man selv skal styre transportmidlet. Hyoscin er også effektiv mod transportsyge, men har en kort gavnlig effekt. Nu er det dog blevet muligt at få det som et plaster, hvilket placeres bag øret. Dette gør, at dosis optages langsommere og dermed forlænges effekten.

Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil