Der er ikke bevis for, at voldelige computerspil fører til voldeligere adfærd

Der er ikke bevis for, at voldelige computerspil fører til voldeligere adfærd

Britiske forskere skyder tidligere teori ned, om at voldelige computerspil leder til voldeligere adfærd blandt unge mennesker. Det viser et studie offentliggjort tidligere på året.

Computerspil er igen under angreb fra kritikere, der mener, at unge mennesker bliver mere voldelige, når de spiller voldelige computerspil. 

Senest i USA hvor der igen har været masseskyderier med adskillige døde til følge. En af gerningsmændene var en ung mand, der benyttede sig flittigt af det anonyme chatforum 8chan. Det fik USA's præsident Donald Trump til at pege på, at der er et problem med voldelige computerspil, som der derfor bør sættes en stopper for.

Tidligere er der udkommet studier, der har påvist, at der er et sammenfald mellem voldelige adfærd og voldelige computerspil. Det er dog aldrig påvist, hvad der fører til hvad. Altså – er det voldelige computerspil, der fører til voldelige forbrydelser, eller har voldelige forbrydere blot en trang til at spille voldelige computerspil. Og resulterer det i så fald i, at de bliver mere voldelige?

 

Studiet korrigerer for fejlrapportering i tidligere studier

Studiet, der er lavet af forskere fra Oxford og Cardiff University har undersøgt over et tusinde unge briter mellem 14 og 15 år, der spiller voldelige computerspil. Studiet adskiller sig fra de tidligere studier, der har fundet sammenfald mellem voldelige computerspil og voldelige adfærd, ved, at de ikke lader de unge deltagere vurdere deres egen adfærd. 

Forskerne peger på, at det har været en faldgrube for den forskning, der findes på området. Når de unge mennesker skal vurdere sig selv, kan man ikke være sikker på, at de giver et retvisende billede. Forskerne har forsøgt at komme det et skridt nærmere ved at bede plejerne til deltagerne om at vurdere deres adfærd over tid i stedet. 

”De skridt har vi taget for at minimere risikoen for fejl ved selvrapportering,” skriver de to forskere.

Forskerne skriver i studiet, at tidligere studier, der har påvist et sammenfald har været udgivet med publikations-bias. Publikations-bias kan beskrives ved, at der er prestige i at publicere noget sensationelt, og hvis det ligner, at der er en sammenhæng mellem to variabler, kan forskning blive udgivet uden at blive eftertjekket for alternative forklaringer.

 

Der er ingen sammenhæng… endnu

”Vi mener, at dette studier svarer på nøglespørgsmålet, om hvorvidt unges vaner med voldelige computerspil har en målbar effekt på aggressiv adfærd i den virkelige verden. Baseret på vores evidens er svaret nej,” skriver forskerne i studiet.

Hverken for de deltagende drenge eller piger i undersøgelsen viste der sig en sammenhæng. 

Forskerne skriver som afsluttende bemærkning i studiet, at fordi udgivelsen er den første af sin art med pålideligt metodebrug, bør man ikke anse dette resultat for værende en absolut sandhed. Først når der kommer yderligere studier, der eventuelt bygger oven på den nyskabte hypotese, kan man begynde at se resultater.
 

Kilder

1. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.171474#d3e527

Seneste sundhedsnyheder

Alle sundhedsnyheder
Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil