Patienter med svær søvnapnø har større risiko for at ende på førtidspension og dø for tidligt

Patienter med svær søvnapnø har større risiko for at ende på førtidspension og dø for tidligt

Patienter, der har været indlagt med søvnapnø, har stor risiko for mange følgesygdomme, der kan være med til at sende dem på førtidspension. Der er også større risiko for, at de dør for tidligt på grund af hjerte- og lungesygdomme.

Søvnapnø er en udbredt sygdom, der har store følger for patienternes daglige funktionalitet og helbred. Et svensk studie har undersøgt alle patienter, der har modtaget diagnosen mellem år 2000 og 2009, begge år inklusiv. 

Det er muligt, fordi Sverige har et register, hvor alle patienter registreres løbende, ligesom man også har i de andre skandinaviske lande. I løbet af de ni år var der 75.000 tilfælde af søvnapnø. 60.000 tilfælde, hvor patienterne fik ambulant behandling og 15.000 indlæggelser.

13 % af mændene og 21 % af kvinderne, der var indlagt med søvnapnø i studiet, er endt på førtidspension af den ene eller den anden årsag. For patienterne der modtog ambulant behandling er tallene 6,5% for mændene og 13 % for kvinderne. 

Til sammenligning er det tre en halv procent af den øvrige svenske befolkning, der ender på førtidspension.

 

Hvad er søvnapnø?

Sygdommen kendetegnes ved, at patientens vejrtrækning umotiveret holder pauser i løbet af søvnen. Det resulterer i dårligere blodomløb og afbrudt søvn. Søvnapnø er ifølge forskerne meget underdiagnosticeret, og sygdommen bliver i mange tilfælde aldrig behandlet.

Det estimeres, at 10-17 % af midaldrende mænd lider af moderat eller svær søvnapnø, mens andelen af kvinder ligger på 3 til 9 %. Antallet af sygdomsramte er stigende. Moderat eller svær søvnapnø er kendetegnet ved, at patienten holder pause i vejrtrækningen mere end 15 gange i timen.

Opholdene i vejrtrækning kaldes ”apnøer” og deres varighed ligger oftest mellem 10 og 60 sekunder af gange. I nogle tilfælde har patienterne op mod 400 apnøer per nat. 

Konsekvenserne ved sygdommen er, at patienten ofte er meget træt i løbet af dagen. Det kan resultere i søvnanfald og kraftige mentale forstyrrelser. Derudover er der fundet sammenhæng mellem søvnapnø og øget risiko for hjertekarsygdomme. 

Patienterne er også hyppigere involveret i trafikuheld. Hvis søvnapnø rammer børn, risikerer de nedsat vækst.

 

Større risiko for tidlig død blandt indlagte søvnapnø patienter

Der var en mærkbar større risiko for at dø for tidligt blandt de forsøgspersoner, der undervejs var indlagt med søvnapnø. Blandt patienterne, der ikke blev indlagt, men blot modtog ambulant behandling, var der mindre forskel.

Blandt kvinder der havde været indlagt med søvnapnø, var der over dobbelt så mange, der led en for tidlig død. Blandt mændene var det 70 procent flere end i den raske kontrolgruppe. Selvmordsraten for både mænd og kvinder var også højere.

Studiet var ikke i stand til at korrigere for sundhedsrelaterede forhold som overvægt, der øger risikoen for søvnapnø. Forskerne slutter af med at konkludere, at resultaterne tyder på, at svære tilfælde af søvnapnø kan være en vigtig risikofaktor, når det kommer til at dø for tidligt, ligesom det kan have socioøkonomiske konsekvenser, f.eks. som følge af, at patienterne ikke kan passe deres arbejde. 
 

Kilder

1. https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/neuro/neurofysiologi…
2. https://academic.oup.com/aje/article/186/6/709/3831292

Seneste sundhedsnyheder

Alle sundhedsnyheder
Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil