Syv ud af ti globale dødsfald skyldes kroniske lidelser

Syv ud af ti globale dødsfald skyldes kroniske lidelser

Kroniske lidelser er skyld i 41 millioner dødsfald på verdensplan. Langt størstedelen forekommer i lavindkomstlande og kan kædes sammen med fattigdom. I udviklede lande som Danmark skyldes en stigning blandt andet, at vi lever længere.

Kroniske lidelser rammer hårdest i lavindkomst lande

WHO peger på, at den skæve forekomst af kroniske lidelser i udviklingslande kan blive en udfordring i bestræbelserne på at nå verdensmålet om at reducere antallet af for tidlige dødsfald med en tredjedel inden 2030.

Mere end otte ud af ti dødsfald, der skyldes kroniske lidelser, forekommer i lav- eller mellemindkomst lande. Det tal kan ske at blive endnu højere, hvis udviklingen fortsætter. Både børn, voksne og ældre i disse lande er ekstra udsat for risikoen for kroniske lidelser. 

Specielt de kroniske lidelser, der er bundet på livsstil. Usund diæt, fysisk inaktivitet, tobaksrøg og overforbrug af alkohol forekommer hyppigere i udviklingslande, hvilket er medvirkende til, at de er mere udsatte over for de kroniske lidelser.

Udover at livsstilen generelt er mere usund i udviklingslande, så er omkostningerne til sundhedsvæsen og medicin også relativt dyrere. Omkostningerne til disse kan ofte dræbe et helt husholdningsbudget, hvilket igen leder til dårligere forhold for de tilbageværende, som igen skaber større risiko for kroniske lidelser og for tidlig død. Det er en ond cirkel, der virker svær at få has på.

 

Hvad er en kronisk lidelse?

En kronisk lidelse behøver ikke nødvendigvis vare hele livet. En kronisk lidelse er betegnet ved at vare i mere end 12 måneder og/eller være tilbagevendende og kræve medicinsk behandling.

Hjertekarsygdomme er skyld i flest dødsfald

Hjertekarsygdomme alene er skyld i næsten halvdelen af alle dødsfald, som skyldes kroniske lidelser. Den hyppigste årsag til, at folk får hjertekarsygdomme, er åreforkalkning. Åreforkalkning kan skyldes adskillige ting. Rygning, fysisk inaktivitet, arvelig tilbøjelighed, forhøjet kolesterol, overvægt, type-2 diabetes og flere andre ting.  

Fire store kroniske lidelser er skyld i otte ud af ti kroniske dødsfald. Data: WHO Grafik: Nicolai Dandanell

Fælles for de fire største årsager til de kroniske lidelser, vi ser verden over, er, at rygning er blandt de største risikoårsager. Ønsker man at forsøge at forebygge kroniske lidelser, kan man med god grund forsøge at søge hjælp til at få kvittet cigaretterne.

 

Nogle kroniske lidelser kan være et positivt tegn

I en artikel på dr.dk peger Michael Hvidbjerg, ph.d. og forfatter på en ny stor dansk undersøgelse om kroniske lidelser på, at kroniske lidelser nogle steder også forekommer hyppigere i takt med, at vi lever længere. Hvis kroniske lidelser skal komme fra livsstilsforhold, kræver det, at man har en historik med selvsamme livsstil. Jo længere den er – jo større risiko er der for, at den leder til en kronisk lidelse.

I en anden artikel, der omhandler det samme studie, viser det sig, at ældre mennesker over 75 år i gennemsnit har fem forskellige kroniske lidelser, og en ud af ti har mere end ti. Det viser også, at op mod dobbelt så mange danskere lever med en kronisk lidelse i dag end tidligere. Og det mener Michael Hvidbjerg altså til dels skyldes, at vi lever længere. Undersøgelsen er lavet af Aalborg Universitet. 
 

Kilder

1. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseas…
2. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/personer-over-75-aar-har-i…
3. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/ud-af-tre-danskere-har-en-…

Seneste sundhedsnyheder

Alle sundhedsnyheder
Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil