Kan cannabis hjælpe mod epilepsi?

Kan cannabis hjælpe mod epilepsi?

Flere studier undersøger, om cannabis kunne være det nye alternativ til behandling af patienter med epileptiske anfald. Resultaterne er positive, men behandlingen er dog ikke helt ufarlig, og derfor kræves der flere undersøgelser.

Hvad er epilepsi?

Epilepsi er en kronisk lidelse, som er yderst invaliderende for patienten, da den kommer til udtryk ved gentagne anfald forårsaget af unormale elektriske impulser i hjernen. Epilepsi kan vise sig med forskellige karakteristika, hvorfor man taler om, at der findes forskellige typer epilepsi. Der findes rigtig mange forskellige årsager til epilepsi, heriblandt arvelige faktorer, hjerneblødning alkohol mm.

Et epileptisk anfald skyldes forstyrrelse i hjernenervernes ledning af elektriske impulser. Vores tanker, bevægelser og følelser er normalt styret ved aktivering af elektriske strømme, som løber i et kompliceret netværk af nervebaner i hjernen. De er normalt underlagt viljen, og de handlinger, som de fører til, er som regel hensigtsmæssige. Under et epileptisk anfald medfører de elektriske strømme nogle symptomer, der oftest ikke har et formål eller mening for personen. Hjernen får nærmest sit eget liv under anfaldet.
 

Der findes 2 typer anfald. Den ene type kaldes fokale anfald, hvilke udgår fra et velafgrænset område i hjernen og derved kan patientens symptomer indikere,  hvor dette område er. De fokale anfald kan derfor også komme til udtryk på forskellige måder, såsom:

 • Oplevelsen af speciel smag, lugt, lys eller lyd
 • Kvalme, svimmelhed og sved på panden
 • Deja vu – følelse af have oplevet det samme én gang før
 • Formålsløse bevægelser
 • Trækninger eller sitren i hænder, fødder, arme eller ben
   

Generaliserede epileptiske anfald udspringer dybt i hjernen og spredes ud til alle områder i hjernen. Ved et generaliseret anfald kan patienten opleve:

 • Kortvarig åndsfraværelse
 • Trækninger i arme og ben, bevidstløshed, blå læber og skum om munden
 • En pludselig slaphed i alle muskler, så personer falder om
   

Eftersom de to typer varierer meget, er behandlingen og undersøgelserne også vidt forskellige. Behandlingen består oftest i medicin, som forsøger at forebygge anfald, og kirurgisk kan det forsøges at fjerne den bagvedliggende årsag.

 

Cannabis - ny alternativ behandling

Det har flere gange været undersøgt om cannabis, som er et rusmiddel fra hampplanten, kan hjælpe patienter med epilepsi. Cannabis indeholder stoffer som tetrahydrocannabiol (THC) og canabidiol (CBD), hvor THC er et psykoaktivt stof. De mest almindelige former er hash, der er et sekret fra planten, og marihuana, som er plantens topskud eller blade. Fremstilling og omsætning af planten er dog i de fleste lande forbudt.

Et studie fra USA, publiceret i december 2015, involverede 214 forsøgsdeltagere i alderen 1-30 år, som skulle tage CBD dagligt i 12 uger, mens de førte dagbog over deres anfald og mødte til screeninger hver 4. uge. Resultaterne viste et gennemsnitligt fald på 36,5 % i månedlige motoriske anfald, og den gennemsnitlige månedlige frekvens faldt fra 30 til 15,8 pr. måned. Derudover blev CBD tolereret godt af patienterne.

Det er dog endnu for tidligt at vække håb hos de familier, som lider af behandlingsresistent epilepsi. Forsøgsforskeren advarer netop om, at det kræver flere undersøgelser før de med sikkerhed kan anbefale CBD mod ukontrollerede anfald. Nogle patienter oplevede bl.a. bivirkninger i form af træthed, diarré, appetitløshed og krampe, mens andre oplevede mere alvorlige bivirkninger med anfald, som varede længere eller for tætte på hinanden, hvorfor 5/214 måtte udgå fra forsøget og stoppe behandlingen. 

Det er endnu ulovligt at tage cannabis i Danmark, dog er der få lægemidler som er godkendt til medicinsk behandling af få sygdomme. Her er epilepsi dog ikke én af dem. Når flere studier er gennemført og virkningen kendes mere præcist, kan det ske, at antallet med behandlingsresistent epilepsi betydeligt reduceres. Det er et stort håb for de mange familier, som dagligt påvirkes af sygdommen.

 

Kilder:

1. https://www.apoteket.dk/sygdom/hjerne-og-nerve/epilepsi
2. http://www.medicalnewstoday.com/articles/304545.php 

Seneste sundhedsnyheder

Alle sundhedsnyheder
Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 30.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil