Natur er godt for dit fysiske og psykiske helbred

Natur er godt for dit fysiske og psykiske helbred

Ophold i naturen har adskillige positive påvirkninger på dit helbred. Her kan du læse, hvilke fordele naturen har for dit helbred.

En gåtur i skoven er ikke alene være sundt for dit fysiske velbefindende, men også for dit mentale helbred. Det konkluderer et stort studie udført af forskere fra det britiske universitet University of East Anglia.

Hvis du regelmæssigt befinder dig i naturen, mindsker du din risiko for et væld af sygdomme. Her er en liste over alle de sygdomme og lidelser, du får mindsket risiko for at udvikle, ved simpelthen bare at gå ture i skoven:

  • Diabetes 2
  • Hjertekarsygdomme
  • For tidlig fødsel, hvis du er gravid
  • Stress
  • Forhøjet blodtryk
  • Og ikke mindst for tidlig død

Udover de enkelte sygdomme har studiet også vist, at folk der bor i områder, hvor de bliver eksponeret for ’grønne områder’ i hverdagen har større sandsynlighed for generelt at være sunde. Desuden sov de bedre og havde en lavere hvilepuls.

Forskerne har sammenlignet sundhedsdata fra mere end 140 tidligere undersøgelser – data, som omhandler mere end 290 millioner mennesker – for at undersøge om naturen bidrager til et godt helbred,  og her fandt forskerne ud af at den i høj grad har vist sig at gøre.

 

Hvad er ’grønne områder’?

Holdet af forskere undersøgte sundhedsdata fra 20 forskellige lande – herunder blandt andet Tyskland, Frankrig, Storbritannien, USA, Australien og Japan – og sammenholdte folks tendens til sygdomme med de områder de boede i.

Forskerne definerede ’grønne områder’ som åbne, uudviklede landområder med naturlig plantevækst eller storbyområder med meget vegetation såsom byparker. De ’grønne områder’ viser sig at påvirke vores helbred i en positiv retning.

 

Hvad er årsagen?

Undersøgelsen siger ikke med sikkerhed, hvad der ligger bag sammenhængen mellem natur og godt helbred. Forskerne peger dog på flere forskellige faktorer, der kan spille ind. For det første, har folk der lever i naturområder sandsynligvis større mulighed for fysisk aktivitet og socialisering.

Derudover kan eksponering for forskellige typer af bakterier, der er til stede i naturområder, være med til at styrke immunforsvaret og mindske betændelser.

 

I Japan bader de i skoven

Meget af forskningen omkring emnet kommer fra Japan. Det hænger sammen med, at forest bathing er en meget populær form for terapi i det asiatiske land. Forest bathing betyder skovbadning, og går ud på at bruge tid i skoven, hvor man enten sidder, ligger ned eller går rundt, med det formål at blive sundere. Forest bathing er beslægtet med den japanske tradition for meditation og mindfulness.

 

Naturen er afslappende og stressforebyggende

Et tidligere studie lavet af japanske forskere fra Chiba University viste, at når vi går ture i skoven falder vores blodtryk, og vores krop kommer også til at indeholde mindre kortisol – et stresshormon. Studiet viste, at når forsøgspersonerne gik en tur i naturen, fremfor i byen, havde de 15,8 procent lavere kortisolniveau i kroppen. Forskerne konkluderede derfor også dengang, at natur har en afslappende og stressforebyggende indvirkning på os.

Seneste sundhedsnyheder

Alle sundhedsnyheder
Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil