Alle spørgsmål

Hvad er et klinisk studie?

Hovedformålet med et klinisk studie er at tilføje medicinsk viden indenfor forskellige sygdomsområder, hvilket kan hjælpe udviklingen af ny behandling til specifikke sygdomme. For at dette kan lade sig gøre, udføres de fleste biomedicinske og sundhedsrelaterede forsknings studier på mennesker. Disse studier følger en på forhånd udformet klinisk protokol, som bliver sammenfattet i en rapport. 

Der findes forskellige former for forskningsprojekter, dog er de to hovedtyper:

  • Interventionsstudie: I et interventionsstudie får deltageren en specifik intervention, hvilket er beskrevet i den tidligere nævnte kliniske protokol. Denne intervention kan fx være medicin, medicinsk udstyr eller kostændringer. Interventionsstudier sammenligner altid den nye medicinske behandling med standardbehandlingen. Hvis der ikke er en standard behandling tilgængelig, vil interventionsstudiet i nogle tilfælde sammenligne den nye behandling med enten ingen behandling eller placebo. Formålet med et interventionsstudie er at bestemme sikkerheden og effekten af en ny medicinsk behandling/tilgang. Dette gøres ved at måle forudbestemte udfald ved deltagerne (fx ved at tage blodprøver, ultralydsscanne eller MRI scanne deltageren)
  • Observationsstudie: I et observationsstudie bliver deltageren observeret/overvåget. Dette betyder at deltageren kan modtage en intervention eller en procedure, men at der ikke vælges en specifik intervention til deltageren, ligesom der gøres ved et interventionsstudie. Forskere som udfører et observationsstudie kan fx vælge at observere hvordan en bestemt livsstil påvirker patienter med diabetes.

At deltage i et klinisk studie er ikke ensbetydende med at man skal deltage i en fysisk undersøgelse - du behøves i nogle tilfælde kun at svare på et spørgeskema eller deltage i et interview. Dette afhænger af hvad studiet omhandler og dette kan du få informationer om når vi kontakter dig eller ved klinikken, som udfører det kliniske studie.  

Ved at deltage i kliniske studier, hjælper du med at fremme sundheden i Danmark og er sandsynligvis med til at udvikle bedre behandlingsmuligheder for børn og voksne.

Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil