Alle spørgsmål

Hvad skal du overveje, før du deltager i et klinisk forsøg?

Siden formålet med et klinisk studie er at opnå medicinsk viden, er det ikke altid at sikkerheden og effekten af den medicinske intervention er kendt til fulde, når det kliniske studie starter. De fleste kliniske studier indeholder en form for risiko for beskadigelse eller skade på deltageren. Kliniske studier godkendes af den lokale etiske komite, som skal sikre at den risiko, som deltagerne udsættes for, er minimeret og rimelig i forhold til den forventede gevinst der vil være ved deltagelse i det kliniske studie. Alle studier, som Danmarks Sundhedspanel informerer om, er godkendt af den/de respektive Etisk(e) Komité(r).

Det er vigtigt, at du bliver afklaret med dine egne forventninger og tvivl om at være deltager i et klinisk studie, så du bliver tryg ved forløbet. Vi anbefaler at du skriver så mange tanker ned som muligt, så du sammen med lægen og sygeplejersken kan gennemgå dem til den indledende samtale.

 

Hvad kræves der af mig, som deltager i et klinisk forsøg? 

Inden studiet begynder, vil du besøge klinikken til screening (på klinikken udføres tests, for at kunne bestemme om du på baggrund af disse er egnet til at deltage i studiet). Her bliver du bedt om at læse og underskrive et informeret samtykke, inden der udføres studie-relaterede procedure (fx blodprøvetagning eller scanning). Det informerede samtykke dokument informerer omkring studieprocessen og andre relevante informationer omkring det kliniske studie, såsom varigheden af studiet, de mulige bivirkninger ved at deltage samt de mulige fordele ved at deltage.

Under studiet vil du regelmæssigt besøge klinikken til behandling og/eller kliniske evalueringer og test. Dette kan være på ugebasis, hver anden uge eller en gang om måneden, afhængigt af hvilket stadie af studiet du er i. 

Hvis du efter indledende samtaler ikke ønsker at deltage, så respekteres det fuldt ud. Hvis du ønsker at deltage og underskriver samtykket, men efterfølgende ikke ønsker at fuldføre, så respekteres dette også fuldt ud. Det er vigtigt, at du føler dig tryg, og at du kun deltager af lyst og ikke fordi du føler dig presset til det. Du har på ethvert tidspunkt mulighed for at stoppe din deltagelse, hvis du ønsker det. 

Vent!
Det tager kun 2 minutter.
Vil du have muligheden for at deltage i forskningsforsøg?
Gratis og uforpligtende · mere end 65.000 medlemmer
Ja, tilmeld mig!
Måske senere
Sundhedspanel

Hjælp forskningen igennem Sundhedspanel

Danmarks Sundhedspanels formål er at fremme sundhed gennem forskning, og vi har derfor brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at tilmelde dig Danmarks Sundhedspanel, og dermed blive mulig forskningsdeltager. Du vil kun blive kontaktet, hvis din sundhedsprofil passer til et kommende forskningsprojekt.

Opret sundhedsprofil